تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی-آروما ماساژ بر اضطراب و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن

تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی-آروما ماساژ بر اضطراب و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن

مقدمه: به دلیل شیوع درد مزمن در زنان سالمند و تاثیر آن بر جنبه‌های روانی از جمله اضطراب و افسردگی، یافتن راهبردهای کاربردی ضروری به نظر می‌رسد. به این ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر آموزش ذهن آگاهی-آروما ماساژ بر اضطراب و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن است.
روش کار: مطالعۀ حاضر نیمه‌ آزمایشی، با روش پیش- پس‌آزمون و پیگیری با گروه‌ کنترل انجام گرفت. جامعۀ پژوهش زنان سالمند مبتلا به درد مزمن مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها، کلینیک‌های درد، توانبخشی، ارتوپدی، فیزیوتراپی و سالمندان منطقه غرب تهران در سال 1397 است. با روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از ملاک‌های ورود و خروج 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. گروه آزمایش، در 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت مداخله گروهی درمان ذهن‌آگاهی-آروما ماساژ قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. گروه‌ها از نظر افسردگی و اضطراب در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ارزیابی شدند. پس از اتمام مداخله، پرسشنامه‌ها مجدداً در مورد هر دو گروه اجرا و پس از 45 روز مجدداً آزمون پیگیری گرفته و داده‌های حاصل از پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری از طریق تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که مداخلۀ مبتنی بر درمان ذهن‌آگاهی-آروما ماساژ، افسردگی و اضطراب سالمندان را در شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل003/0; p=916/4 (F= و)001/0; p=070/14 (F=  به طور معناداری بهبود داده (05/0>P) و  این اثرات در مرحله پیگیری 345/0; p=895/0 (F= و)079/0; p=403/3 (F=  باقی ‌مانده است (05/0< P).
نتیجه‌گیری: طبق نتایج، روش درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی-آروما ماساژ، ممکن است سبب بهبود افسردگی و اضطراب سالمندان شود و نمایانگر افق‌های تازه‌ای در مداخلات بالینی است و می‌توان از آن به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر در بهبود سلامت عمومی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به درد مزمن سود جست.
واژه‌های کلیدی: ذهن‌آگاهی، آروما تراپی، ماساژ، اضطراب، افسردگی

برای مطالعه این مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://joge.ir/article-1-509-fa.html

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *